Kara yolu taşıma sistemleri; teknoloji, şebekeler (ağlar), uluslararası ve yerel kurallar ve düzenlemeler, bilgi ve iletişim, lojistik ve hizmet anlayış ve uygulamalarından meydana gelmektedir. Bu sistemler taşıma operatörleri, iç ve dış müşteriler, ekonomik ve sosyal faktörler ile devletin ortaya koyduğu yasal çerçeve ile sürekli etkileşim hâlindedir.  Kara yolu taşımacılık sektöründe arz ve talebin etkileşiminde destek hizmetler, taşımaya olan talep, güzergâh veya alternatif yollar, terminaller, gümrükler, sınırlar, ara geçiş noktaları, araçlar, işletmelerin sayısı, kurallar ve düzenlemeler etkin rol oynamaktadır. Buna göre taşıma sistemleri özellikle teknoloji, iletişim, ekonomi gibi dışsal faktörlerden yoğun olarak etkilenmektedir.  Kara yolu eşya taşımacılığı, ücret karşılığında eşyanın bir yerden diğer bir yere taşınmasını kara yolu ile sağlayan ve taşımacı ile gönderici arasında bir sözleşme yapılmasını gerektiren bir taşıma şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre kara yolu taşımacılığının dört temel boyutu vardır. Bunlar ;  Karayolu taşımacılığı trenle veya kamyonla yapılabilir. Hava ve deniz sevkiyatlarında dâhi, kara taşımacılığının önemi büyüktür. Kargoların havalimanına veya limana ve daha sonra da varış noktasına varabilmesi için karayolu taşımacılığı zorunludur. Ülkelerin kıyı bölgeleri nedeniyle limanların yakınında bir üretim tesisi kurmak her zaman mümkün değildir. Kara taşımacılığı tipik olarak havaya göre daha uygun maliyetlidir. Ancak özellikle karayolu altyapısının verimli olamayacağı gelişmekte olan ülkelerde deniz taşımacılığından daha pahalı olabilmektedir.